Pažintinė ekskursija Gelgaudiškio dvare

Penktadienį mokyklos mokytojų kolektyvas dalyvavo pažintinėje ekskursijoje Gelgaudiškio dvare. Gelgaudiškis – viena seniausių panemunės vietovių, įsikūrusi kairiajame Nemuno krante. Pedagogai susipažino su unikalia rūmų puošyba, 19-20 a. pradžios gyvenimo būdu dvare. Pakeliui aplankė Vinco Kudirkos kapą, uždegė atminimo žvakelę, tikėdami, kad tūlas lietuvis rūpinsis gimtąja kalba, taip išsaugodamas tautos išlikimą.

« 1 2 »
FacebookTwitterGoogle+

Vasario 16-oji Pašeimenių daugiafunkciame centre

„Laisvė –tai yra kažkas daugiau, ko net Dievas negali uždrausti žmogui, laisvė bei nepriklausomybė yra niekuo nepakeičiama vertybė, ji aukštesnė už gerovę“.

Mūsų istorija turtinga svarbiomis, pasididžiavimo vertomis ir minėtinomis datomis, tačiau dalis jų yra ne šiaip sau garsios, bet atraminės, pamatinės. Būtent tokia yra Vasario 16-oji –diena, labai reikšminga kiekvienam lietuviui, žinančiam ir gerbiančiam savo šalies praeitį.

Vaikai šiai šventei  noriai ruošėsi, su trispalvės atributika darė darbelius, pūtė balionus, pynė apyrankes, kuriomis puošė vienas kitą, artimuosius .

„ Tai mūsų stiprybės diena, jungianti dabartį su praeitimi, neatsiejama nuo pagarbos savo tautos istorijai“ –  Pašeimenių mokykloje –daugiafunkciame centre į susirinkusius minėjimo dalyvius kreipėsi buvęs mokyklos direktorius, istorikas Bronius Ulevičius. Kalbėjomės  apie šią dieną   vaikams suprantamais žodžiais, kodėl  mes labai džiaugiamės ir švenčiame, kas yra nepriklausomybė ir palyginome, o kas būtų, jeigu nebūtų Lietuvos?

„Vieni per valstybines šventes lanko senelius, kiti kviečiasi draugus iškilmingų pietų. Sugalvokite ką jūs galite daryti per šias dienas vietoje to, kad laisvą laiką skiriate remontui ar kambarių tvarkymui. Kelkite kartu vėliavą, jeigu yra galimybė – apsilankykite pilietiniame renginyje. Pasipuoškite! – Ne tik iškelkite vėliavą, bet papuoškite namus – pietų stalą padenkite lyg iškilmingai vakarienei, paprašykite nupiešti nedidelių trispalvių ir priklijavę ant pagaliukų jas lyg vėliavėles susmeikite viduryje stalo. Sugalvokite kitų darbelių, kurie pagražintų dieną. Galop, pasidalinkite prisiminimais! Papasakokite vaikams jūsų šeimos istoriją ar atsiminimus, kurie jums susiję su pilietiškumu. Gal pamenate, kaip stovėjote Baltijos kelyje ar senelis paslapčia kėlė vėliavą. Net ir kitos giminės istorijos ugdo sąmoningumą, vaikams suteikia supratimą apie tęstinumą ir tradicijas.  Kaip mes savo šeimose ugdome vaikų pilietiškumą? Visur garsiai raginama, kad skaitytume savo vaikams, kad užaugtų šviesūs, išsilavinę, emociškai  saugūs žmonės… O ar įsivaizduojame, ką ankstesnėms kartoms teko patirti, kad lietuviškai skaityti nelegalu?  Tai tik maža dalelė, ko jos negalėjo duoti savo vaikams, ir ką galime duoti šiandien savo vaikams.  Džiaugiuosi, kad gyvenu šiandien, laisvoje Lietuvoje, kad galiu kalbėti, skaityti lietuviškai, garsiai reikšti savo nuomonę, naudotis žaibišku greičiu tobulėjančiomis technologijomis, puoselėti bent dalelę mūsų senolių tradicijų…  Pilietiškumas ugdomas ne tik Vasario 16 ir Kovo 11, todėl nepamirškite diskutuoti apie laisvę ar paskaityti Lietuvos istorijos epizodus paprastomis dienomis“- skambėjo tądien susimastyti verčiantys B. Ulevičiaus pasisakymai.

« 1 3 »
FacebookTwitterGoogle+

Projektas, skirtas lietuvių kalbos dienoms „Jei išliks gyva kalba, išliks ir Lietuva“

Valstybinės lietuvių kalbos komisija  vasario 16 – kovo 11 d. paskelbė rengti Lietuvių kalbos dienas, skirtas  kalbos skaidai, jos mokymosi motyvacijos stiprinimui.

Vasario 13-17 dienomis mokykloje vyko projektas, skirtas lietuvių kalbos dienoms „Jei kalba išliks gyva išliks ir Lietuva“. Tai dr.  Jonas Basanavičiaus priesakas mums, Lietuvos žmonėms. „Kalbai išnykus, nebus ir Lietuvos, nebus lietuvių“, – sako didysis patriarchas.

Pirmadienį  visi mokyklos mokiniai aktyviai dalyvavo akcijoje „Renkame gražiausią lietuvišką  žodį“. Užrašyti  žodžiai papuošė mokyklos koridorius. Pradinių klasių mokiniams ir mokytojoms teko matematinė užduotis – suskaičiuoti žodžius ir išrinkti gražiausių žodžių dešimtuką. Pirmąją vietą laimėjo žodelis MEILĖ. Simboliška, juk tai įvyko vasario 14 –ąją.

Pradinių klasių mokytojos Loretos Kelnerienės iniciatyva mokyklos languose pražydo pavasario pranašės – tulpės.

Antradienį vyresniųjų klasių mokiniai pradinukams vedė netradicines pamokas, kurių metu supažindino su keleto lietuvių autorių gyvenimu bei jų kūryba, kvietė aktyviau skaityti knygeles, branginti ir pamilti gimtąją kalbą. Patys mažiausieji, ikimokyklinukai ir pirmokai, žiūrėjo animacinius filmus.

Septintos klasės mokiniai vyko į dr. Jono Basanavičiaus tėviškę, kur dalyvavo edukacinėje programoje „Vargo mokykla“.

Trečiadienį pradinių klasių mokiniai savo meilę kalbai išreiškė raštu: dailyraščiu rašė mintis apie kalbą, Lietuvą, laisvę, o 5-10 klasių mokiniai buvo pakviesti į varžytuves „Kalboje tautos širdies plakimas“. Atsakinėdami į klausimus ir atlikdami užduotis mokiniai turėjo teisingai sudėti „Tautinės giesmės“ išsibarsčiusias eilutes, atpažinti įžymias Lietuvos vietoves bei objektus, galėjo pasitikrinti lietuvių kalbos, istorijos  žinias.  Ypač daug gerų emocijų suteikė paskutinė užduotis, kurioje mokiniai atskleidė savo gebėjimus skaityti iš lūpų, aiškiai tarti žodžius, juos išgirsti garsiai grojant muzikai.

Renginiai, skirti  Lietuvių kalbos dienoms ir Vasario 16 „Jei  kalba išliks gyva išliks ir Lietuva“ (dr. Jonas Basanavičius)

AKCIJA „RENKAME GRAŽIAUSIĄ LIETUVIŠKĄ ŽODĮ“
« 1 2 »
Projekto „JEI IŠLIKS GYVA KALBA, IŠLIKS IR LIETUVA“ pristatymas.
 Edukacinė pamoka pradinių klasių mokiniams „RAŠYTOJAI PRABYLA VAIKAMS“.
« 1 3 »
Varžytuvės „KALBOJE TAUTOS ŠIRDIES PLAKIMAS“
« 1 6 »
FacebookTwitterGoogle+

Ladygolas 2017

« 1 3 »
FacebookTwitterGoogle+