Etnografinė paroda ,,Pro močiutės langą…“

« 1 5 »
FacebookTwitterGoogle+

Miško šventė 2016

« 1 4 »
FacebookTwitterGoogle+

Rugsėjo pirmoji 2016

« 1 5 »
FacebookTwitterGoogle+

Rugsėjo mėnesio DC veiklos planas

09.01d.-09.30d.  „Vasarėlė pamojavo, rudenėlis atkeliavo“ . Mokslo ir žinių dienai skirta literatūros paroda. A. Kazlauskienė
09.01d.- 09.30d.  „Poetinis žodis kūryboje“ : Rašytojo, poeto, aktoriaus, dramaturgo , prozininko, vertėjo Kazio Inčiūros 110-osioms gimimo metinėms skirta literatūros paroda. A. Kazlauskienė
 09.08d. 15 val.  Moterų klubo „Prie kavos“ susitikimas. I.Saukaitienė
09.07 d. 15val.  Vaikų  popietė „ Vasaros atostogų atsiminimai“. I. Saukaitienė
09.23d.  13val.  Rudenėlio šventė  ( puokščių paroda, vaikų darbelių paroda iš sodo ir daržo gėrybių). I.Saukaitienė
Kiekvieną pirmadienį- trečiadienį  nuo 19 val. -20.30 val.  Mankštos užsiėmimai. I.Saukaitienė
Kiekvieną pirmadienį-ketvirtadienį  nuo 15val.-17val. „Vietoj televizoriaus“ – stalo žaidimai. I. Saukaitienė
FacebookTwitterGoogle+

Rugsėjo mėnesio veiklos planas

Data
Veiklos turinys
Vykdytojas
09 01 Mokslo ir žinių diena ,,Rugsėjo varpelis kviečia…“ A.Baronienė

D.Markauskienė

09 1-4sav. Mokinių dailės ir technologijų darbų paroda ,,Rudens spalvų žaismas“ A.Barauskienė
09 05

 

Mokinių tarybos susirinkimas ,,Praėjusių mokslo metų mokinių tarybos veiklos analizė ir uždaviniai 2016–2017 m. m.“ R.Akucevičiūtė
09 09

 

Dalyvavimas respublikinėje prevencinėje akcijoje ,, Mes prieš patyčias“ R.Bačinskienė
09 2-3 sav.

09 15

 

Kuprinių svėrimo akcija ( 1-4 kl. mokiniams)

,,Varlytės“ teatro spektaklis ,,Kur gyventi gera?“ 1-4 kl. mokiniams

L.Vilimaitienė

Pradinių klasių

mokytojai

09 16 Prevencinis pokalbis ,,Mano teisės ir pareigos“ 5 kl. mokiniams

Etnografinė paroda ,,Pro močiutės langą…“

Gamtosauginis projektas ,,Diena Budavonės miške“

R.Bačinskienė

Dorinio ugdymo mokytojai

R.Akucevičiūtė

 

09 22

09 23

Rudens kroso varžybos

Pradinių klasių mokinių tėvų susirinkimas

R.Akucevičiūtė

Klasių vadovai

09 22

09 23

09 26

Projektas Europos kalbų dienai ,,Tautos kalboje išdėta jos prigimtis, istorija, būdo ypatybės, siela, dvasia“ (Jonas Jablonskis)  1 ir 5 klasių 2015-2016 m.m. lankomumo nugalėtojų pažintinė ekskursija po Vilkaviškio rajoną Kalbų mokytojai, klasių vadovai
09 3,4 sav. Paroda skaitykloje ,,Varpeliu rugsėjis šaukia“ V.Striokienė
09 1-2 sav. Koliažų paroda bibliotekoje ,,Klijuoju ir piešiu“ V.Striokienė
FacebookTwitterGoogle+

Socializacijos stovykla 2016

« 1 7 »
FacebookTwitterGoogle+